VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych za nami

W dniach 3-4 marca odbył się VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych – prestiżowe wydarzenie poświęcone ochronie zdrowia, z udziałem, m.in. przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, pacjentów, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji.

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych podczas Kongresu, pojawiły się m.in. te dotyczące najpilniejszych potrzeb w hematoonkologii dzieci i dorosłych, kwestii wyzwań zdrowotnych w związku z wojną na Ukrainie oraz prezentacja portalu ONKORODZICE, jako przykład dobrego partnerstwa w usprawnianiu dostępu do wiedzy dla opiekunów dzieci z chorobą nowotworową.

X

VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych za nami

Kongres2022_screen

Kongres Wyzwań Zdrowotnych to kilkadziesiąt sesji, wykładów, prezentacji i wywiadów. To wyjątkowe w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej najważniejszych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Tegoroczna edycja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 3-4 marca 2022 roku. Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) to 2 dni dyskusji i niemal 40 sesji tematycznych.

Co roku w Kongresie  uczestniczą m.in.: wybitni specjaliści, reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, przedstawiciele świata nauki, polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych – w tym zrzeszających pacjentów – oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

W ramach VII edycji Kongresu odbyła się m.in. sesja „Hematoonkologia dzieci i dorosłych” z udziałem wielu wybitnych ekspertów i przedstawiciela organizacji pacjentów. Podczas debaty wskazano na najpilniejsze potrzeby w hematoonkologii zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Omówiono m.in. potrzeby chorych na mielofibrozę, zespoły mielodysplastyczne (MDS), ostrą białaczkę szpikową (AML) oraz przewlekłą białaczkę limfocytową. Poruszono także temat diagnostyki i rozwiązań systemowych leczenia nowotworów hematologicznych w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy z Dziedziny Onkologii i Hematologii Dziecięcej, zaprezentował model działania ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce. Zaznaczył, że w przyszłości większą rolę w diagnostyce nowotworów dziecięcych będą odgrywać badania molekularne.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes PTOiHD, poruszył temat bardzo aktualny, bo temat przyjmowania do ośrodków w Polsce i Europie dzieci onkologicznie chorych z Ukrainy. Akcję transportowania chorych onkologicznie pacjentów koordynuje St. Jude Children’s Research Hospital. Profesor przedstawił również nowe, skuteczne terapie dla dzieci z nowotworami, przede wszystkim immunoterapie, takie jak przeciwciała monoklonalne czy CAR-T.

Fundacja ISKIERKA od lat jest Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia. Prezes Fundacji ISKIERKA, Jolanta Czernicka-Siwecka reprezentowała stanowisko Fundacji podczas  sesji hybrydowej „Cyfrowa transformacja w medycynie”.

W trakcie swojego wystąpienia Prezes Iskierki zaprezentowała portal ONKORODZICE, jako przykład dobrego partnerstwa w celu usprawniania dostępu do wiedzy, informacji i usług dla opiekunów dzieci z chorobą nowotworową.

Poniżej znajdziecie nagranie z sesji dotyczącej hematoonkologii:

Żródło
  1. www.hccongress.pl
  2. Fundacja Iskierka
  3. Informacja prasowa Grupy PTWP