Chłoniaki

Chłoniaki to trzecie co do częstości występujące nowotwory u dzieci i stanowią 16% wszystkich zachorowań. Częściej występują u nastolatków niż u młodszych dzieci. Podobnie jak białaczki limfoidalne, wywodzą się z niedojrzałych limfocytów, jednak w przeciwieństwie do białaczek choroba zaczyna się poza szpikiem, najczęściej w węzłach chłonnych. 

X

Chłoniaki

Chłoniaki_grafika_kropki
  Spis treści

   Co to jest chłoniak?

   Chłoniak to nowotwór układu limfatycznego, który jest częścią układu odpornościowego. Układ limfatyczny  to sieć węzłów, gruczołów i naczyń, które transportują limfę (składającą się z białek i limfocyów) po całym ciele w celu zwalczania infekcji. Łączy się on z układem krwionośnym umożliwiając ciągłą wymianę substancji między limfą a krwią, a jego działanie głównie polega na wytwarzaniu tzw. przeciwciał, które łącząc się np. z bakteriami, ułatwiają ich niszczenie przez krwinki białe. Limfa zbiera także substancje toksyczne i transportuje je do węzłów chłonnych, skąd dalej trafiają do nerek, które usuwają je z organizmu.

   Chłoniak pierwotnie może rozpocząć się w wielu miejscach, ponieważ tkanka limfatyczna istnieje w całym ciele. Częstość występowania poszczególnych chłoniaków u dzieci jest inna niż u dorosłych.

   Rodzaje chłoniaków

   Chłoniaki można podzielić na dwa grupy:

   • chłoniak Hodgkina (dawniej nazywany ziarnica złośliwą) – stanowi 30% chłoniaków 1,
   • chłoniak nieziarniczy (NHL – non-Hodgkin’s lymphoma).

   Do najczęsztych chłoniaków nieziarnicznych zaliczamy:

   • chłoniak Burkitta,
   • chłoniaki z komórek prekursorowych limfoblastycznych,
   • chłoniak z dużych komórek anaplastycznych (ALCL),
   • chłoniak rozlany z dużych limfocytów B (DLBCL – Diffuse Large B-cell Lymphoma).

   Objawy

   Najczęstszym objawem chłoniaka jest obrzęk węzłów chłonnych na szyi, pod pachami lub w pachwinie.

   Inne typowe objawy to:

   • niewyjaśniona utrata masy ciała,
   • nocne poty,
   • gorączka bez znanej przyczyny, która trwa 3 lub więcej dni,
   • niewyjaśniony kaszel lub duszność.

   Diagnostyka chłoniaka

   Przebieg diagnozowania obejmuje:

   • badanie fizykalne i wywiad,
   • badania krwi,
   • biopsja węzłów chłonnych,
   • testy obrazowe,
   • biopsja.

   Leczenie

   Leczenie zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju chłoniaka, jego lokalizacji, stopnia rozprzestrzenienia oraz wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
   Najczęstszym sposobem leczenia jest chemioterapia, do pozostałych metod należą:

   • radioterapia,
   • terapia celowana,
   • immunoterapia,
   • przeszczep szpiku (przeszczep macierzystych komórek krwiotwórczych).

   Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na chłoniaka

   Zaliczamy do nich:

   • wrodzone bądź nabyte zaburzenia immunologiczne
    – wrodzone zespoły niedoborów odporności – ataksja-teleangiektazja, agammaglobulinema Bruttona, zespół autoproliferacyjny Canale’a-Smitha, ciężki złożony niedobór odporności, zespół Wiskotta-Aldricha, zespół Nijmegen, zespół Chediaka-Higashiego,
    – immunosupresja po przeszczepach narządowych.
   • czynniki zakaźne
    – wirus Epsteina-Barr (EBV), który wywołuje mononukleozę,
    – ludzki wirus niedoboru odporności (HIV),
    – wirus hepatotropowy wirusowego zapalenia wątroby C (HCV),
    helicobacter pylori.
   • choroby autoimmunologiczne
    – reumatoidalne zapalenie stawów, wole Hashimoto, choroba Leśniowskiego-Crohna, zespół Sjörgena.
   • promieniowanie jonizujące
   Przypisy
   1. Źródło: „Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej, redakcja Jerzy R. Kowalczyk, Warszawa 2011