Czynniki ryzyka

Być może zastanawiasz się jak to się stało, że właśnie Twoje dziecko zachorowało na nowotwór. Czy mogła(e)ś jakoś temu zapobiec? Skąd bierze się ta choroba i co ją wywołuje? Przyczyny nowotworów u dzieci wciąż w dużym stopniu są niezbadane i znacznie słabiej opisane niż w przypadku osób dorosłych. Można jednak wyróżnić pewne czynniki ryzyka, które wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania. Są to m.in. niektóre odziedziczone zaburzenia genowe; stopień w jakim rodzice są poddani działaniu toksycznych związków; spożywanie przez matkę w ciąży alkoholu, a także pewne zespoły genetyczne u dziecka.

X

Czynniki ryzyka

  Spis treści

   Niektóre osoby mają podwyższone ryzyko zachorowania na raka z powodu choroby genetycznej, którą mogą mieć jako pierwsze w rodzinie albo dziedziczyć od jednego lub obojga rodziców. Obecnie uważa się, że większość nowotworów dziecięcych nie jest dziedziczna (przekazywana z pokolenia na pokolenie), a fakt wystąpienia choroby genetycznej u dziecka nie jest jednoznaczny z tym, że dziecko zachoruje na nowotwór. Jedynie około 8-10 % przypadków raka u dzieci jest spowodowanych podstawową chorobą genetyczną.

   Część nowotworów wiąże się jednak z większym ryzykiem dziedziczenia zaburzeń genowych, są to np.: rak kory nadnerczy, glejak nerwu wzrokowego, retinoblastoma czy pheochromocytoma.

   Zespoły genetyczne zwiększające ryzyko wystąpienia nowotworu u dziecka

   Zespoły chorobowe u dzieci związane ze zwiększoną skłonnością do występowania nowotworów to:

   • skóra pergaminowa (xeroderma pigmentosum),
   • albinizm,
   • progeria,
   • dyskeratoza wrodzona,
   • zespoły neurologiczno-skórne (neurofibromatoza ),
   • zespoły chromosomowe (zespół Downa, zespół Klinefeltera),
   • anemia Fanconiego,
   • zespół Louis-Bar (ataksja-teleangiektazja),
   • zespoły zaburzeń odporności (agammaglobulinemia),
   • ostry złożony niedobór odporności,
   • zespoły żołądkowo-jelitowe (polipowatość jelit),
   • przewlekła choroba zapalna jelit,
   • różne inne zespoły (hemihyperplazja, anirydia sporadyczna, dysgenezja gonad).

   Czynniki rakotwórcze

   Poniżej przedstawiamy substancje i czynniki, które mogą wykazywać działanie rakotwórcze: :

   • smog (zanieczyszczenia powietrza),
   • pestycydy,
   • rozpuszczalniki m.in. benzen,
   • dym tytoniowy,
   • leki alkilujące i antymetabolity,
   • promieniowanie jonizujące,
   • formaldehyd (w kosmetykach, powietrzu),
   • wirusy m.in. wirus Epsteina-Barr (EBV) oraz wirusy RNA,
   • nadmierna ekspozycja na słońce,
   • alkohol (spożywany przez kobietę  w ciąży).

   Jak można ograniczyć ryzyko, że dziecko zachoruje na nowotwór?

   To, na co jako rodzic masz wpływ to odpowiedni styl życia, zdrowa dieta i aktywność fizyczna. Wspierają one organizm w procesie prawidłowego podziału komórek i eliminują czynniki, które mogą powodować uszkodzenia DNA lub zmniejszać ochronę przed powstawaniem zmian genetycznych. Są to realne działania, które możesz podjąć, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nowotworu u Twojego dziecka, a także u siebie.

   Więcej na ten temat przeczytasz na podstronie Profilaktyka