Dziedziczność nowotworów

Większość nowotworów nie jest dziedziczna. Jeśli miałeś nowotwór, nie oznacza to, że Twoje dziecko także zachoruje. Istnieją jednak choroby, które mogą być dziedziczone, a których wystąpienie zwiększa ryzyko zachorowania na raka, białaczkę, itp.

Tutaj wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat.

X

Dziedziczność nowotworów