Baza leków

Poznaj leki stosowane podczas leczenia nowotworów, zasady ich podawania i przechowywania. Przelicz powierzchnię ciała dziecka (BSA – Body Surface Area), aby sprawdzić czy dawki leków są odpowiednio dobrane.

X

Baza leków

Kalkulator powierzchni ciała BSA

Powierzchnia ciała (BSA) jest niezbędna do określenia dawkowania wielu leków.

Zasady bezpieczeństwa leków

  • Postępowanie z chemioterapią
    (podawanie, przechowywanie i usuwanie leków)
  • Podróżowanie z lekami
  • Reakcje alergiczne

Czytaj więcej

Wyszukiwarka leków

W celu znalezienia leku wpisz jego nazwę w wyszukiwarce lub wybierz z listy po wybraniu pierwszej litery.
Możesz także szukać leków w kategoriach (antybiotyki, bakteriostatyki, chemiotarapeutyki itd.)

6-MP (Merkaptopuryna)

lek cytostatyczny stosowany w leczeniu m.in białaczki ALL i chorób autoimmunologicznych

6-TG  (6-Thioguanine)

Lek cytostatyczny stosowany w leczeniu ostrych białaczek

Amphotericine  (Fungizone)

lek przeciwgrzybiczny, stosowany do leczenia nadżerek w jamie ustnej

ARA-C (cytarabina)

lek cytostatyczny – antymetabolit, stosowany w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych,  zaliczany do leków o dużym ryzyku wywołania wymiotów

Bactrim, Biseptol  (co-trimoxidazole)

Bakteriostatyk stosowany w leczeniu i profilaktyce zakażeń dróg oddechowych (np. pneumocystozowego zapalenia płuc – PCP).

Caphosol

roztwór do płukania jamy ustnej, stosowany w stanach zapalnych (nadżerkach)

Cyclonamine

lek o działaniu przeciwkrwotocznym, ochronnym na naczynia krwionośne oraz zmniejszającym ich przepuszczalność. Powoduje zwiększenie agregacji płytek krwi, skraca czas krwawienia. Stosowany przy niskim poziomie płytek.

Cyklofosfamid  (CPM, Endoksan)

lek cytostatyczny alkilujący, stosowany w chemioterapii ostrych białaczek

Cytostatyki – antymetabolity  (m.in.: metotreksat, merkaptopuryna, tioguanina, cytarabina)

budową przypominają związki chemiczne warunkujące prawidłowe funkcjonowanie komórki nowotworowej. Ponieważ chora komórka nie potrafi odróżnić antymetabolitów od substancji, które są jej niezbędne, wykorzystuje je w swoim cyklu życiowym. W rezultacie dochodzi do powstania fałszywych struktur i blokowania podziałów komórki nowotworowej.

Cytostatyki pochodzenia naturalnego – dzielimy na:

  • antybiotyki cytostatyczne (m.in.: doksorubicyna, daunorubicyna) – niszczą strukturę DNA, generują wolne rodniki oraz mogą bezpośrednio uszkadzać błonę komórki nowotworowej.
  • pochodne podofilotoksynowe (etopozyd, tenipozyd) – hamują działanie enzymów wewnątrzjądrowymi, odpowiedzialnymi za prawidłową replikację materiału genetycznego komórki nowotworowej
  • trucizny wrzeciona podziałowego (m.in.: winkrystyna, windezyna) – zaburzają podział jądra komórkowego, poprzedzający podział całej komórki. Na skutek tego następuje śmierć komórki nowotworowej
  • enzymy (asparaginaza) – do celów leczniczych pozyskuje się ją z hodowli szczepów bakterii. Mechanizm działania polega na wykorzystywaniu różnic metabolicznych między komórkami nowotworowymi a prawidłowymi

Cytostatyki alkilujące  (m.in.: cyklofosfamid, ifosfamid)

mechanizm działania polega na tworzeniu wiązań chemicznych z grupami funkcyjnymi cząsteczek istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki nowotworowej (m.in. DNA, RNA, enzymów i hormonów o strukturze białkowej). Zjawisko to określane jest mianem alkilacji. Powoduje ona upośledzenie podstawowych procesów życiowych komórki nowotworowej. Łatwo przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i dlatego są stosowane w nowotworach mózgu i naciekach białaczkowych OUN.

Daktarin – Oral

lek przeciwgrzybiczy w formie żelu do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Deksametazon (DEXA, Dexamethasone)

Glikokortykosteroid, pochodna prednizonu o długotrwałym i silnym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym, immunosupresyjnym.

DNR  (Daunorubicyna)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy antybiotyków cytostatycznych

DOX  (Doxorubicin)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy antybiotyków cytostatycznych

Encorton  (Prednizon)

sterydy (syntetyczny glikokortykosteroid) podawane najczęściej w formie doustnej (tabletki). Ma działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne, hamuje reakcje immunologiczne

Essentiale Forte

preparat pochodzenia roślinnego, stosowany w chorobach wątroby. Zawiera fosfolipidy z nasion soi, które uzupełniają uszkodzone błony komórek wątrobowych przywracając ich prawidłową strukturę i funkcję, przyczyniając się do regeneracji wątroby i poprawy jej czynności

Etoposide  (VP-16)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy pochodnych podofilotoksynowych

Fungizone (Amphotericine)

lek przeciwgrzybiczny, stosowany do leczenia nadżerek w jamie ustnej

Gleevec  (Glivec)

tzw TKI (tyrosine kinase inhibitor), lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy białkowo-tyrozynowej stosowany m.in przy Ph+ ALL (patrz Imatynib)

Hepatil

wspomaga pracę wątroby i detoksykację organizmu

Heviran (Acyklowir)

Lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca.

IFO (ifosfamid)

cytostatyk alkilujący

Imatynib (Imatinib)

tzw TKI (tyrosine kinase inhibitor), organiczny związek chemiczny, inhibitor hamujący receptory kinazy tyrozynowej, stosowany jako lek terapii celowanej w leczeniu m.in. pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL).

L-ASP (L-Asparaginaza)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy enzymów

LCV (Leucovorin Ca – folinian wapnia)

podawany w celu zmniejszenia toksyczności cytostatyku (podczas wlewu dożylnego MTX 24h)

Mesna

lek osłaniający, podawany dożylnie w celu zmniejszenia nefrotoksyczności (uszkodzenie nerek) cytostatyku CPM  (Endoksan) – zapobiega podrażnieniom pęcherza

MTX (Methotrexate)

lek cytostatyczny – antymetabolit

Nelarabina (Ara-G)

lek stosowany dla T-ALL najczęściej w przypadkach gdy nie było reakcji na leczenie lub przy wznowie. Niszczy komórki T-ALL poprzez zahamowanie syntezy DNA i – w konsekwencji – powoduje apoptozę komórek białaczki.

Neulasta

lek z grupy G-CSF (patrz Neupogen)

Neupogen

NeulastaNeupogen to leki z grupy G-CSF (granulocyte colony stimulating factor). To rekombinowany ludzki czynnik wzrostu, który mobilizuje komórki macierzyste w szpiku i powoduje “wyrzut” granulocytow do krwi. Różnica pomiędzy Neulasta (która otrzymują dorośli) a Neupogenem (który otrzymują dzieci) jest taka, ze Neulasta zawiera G-CSF w formie *pegylowanej* przez co znacznie dłużej działa w organizmie niż Neupogen. Neulastę podaje się jednorazowo na cykl chemii (24h po chemii i na 14 dni przed następna). Okres powikłań bólowych może być wydłużony z uwagi na czas działania leku. Neupogen, który ma krótsze działanie, jest podawany w serii codziennych zastrzyków. Neulasta powoduje takie same efekty uboczne jak Neupogen (m.in. bóle kości, stawów, mięśni ,grzbietu, szyi).

Sylimarol

preparat pochodzenia roślinnego, stosowany w chorobach wątroby. Zawiera wyciąg suchy z łuski ostropestu plamistego. Stabilizuje lipidy błon komórkowych komórek wątrobowych wykazując działanie ochronne, działa osłonowo i chroni przed wnikaniem substancji toksycznych do komórek wątroby. Normalizuje czynność i wspiera regenerację uszkodzonych komórek, działa przeciwzapalnie i silnie odtruwająco.

Thioguanine (6-TG)

lek cytostatyczny – antymetabolit

VCR (Vincristine, Winkrystyna)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy trucizn wrzeciona podziałowego, alkaloid rośliny o nazwie barwinek (Vinca rosea). Mogą mieć ujemny wpływ na układ nerwowy

VDS (Vindesine, Windezyna)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy trucizn wrzeciona podziałowego, alkaloid rośliny o nazwie barwinek (Vinca rosea).  Mogą mieć ujemny wpływ na układ nerwowy

VP-16 (Etoposide)

cytostatyk pochodzenia naturalnego z grupy pochodnych podofilotoksynowych

Zofran (ondansetronum)

Lek zapobiegający wymiotom i nudnościom (podawany równocześnie m.in z ARA-C, MTX 24h)