Zdrowie po leczeniu

Po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego, z uwagi na możliwe późne skutki uboczne leczenia, pacjenci powinni pozostawać pod stałą opieką lekarzy. Wyleczenie z nowotworu to wielki sukces, jednak warto wiedzieć jak należy zadbać o przyszłe zdrowie dziecka, aby wspierać go w dobrym funkcjonowaniu w szkole, w pracy oraz realizowaniu pasji, spełnianiu marzeń, aby mogło żyć pełnią życia!

X

Zdrowie po leczeniu

grafika_Po leczeniu_EM
  Spis treści

   Jak dbać o zdrowie dziecka po leczeniu? Jak powinien wyglądać plan badań kontrolnych? Jakie mogą wystąpić późne powikłania i na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę?

   Program obserwacji po leczeniu

   Co roku około 1200 dzieci i młodych osób poniżej 18 r.ż. choruje na nowotwór. Nowoczesne metody leczenia poprawiły skuteczność leczenia i obecnie około 80% młodych pacjentów zostaje wyleczona. W efekcie, coraz więcej wśród nas osób po zakończonym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie. Musimy pamiętać, że stosowane w przebiegu choroby onkologicznej leczenie może mieć istotny wpływ na jakość życia. Dlatego wymagana jest wieloletnia obserwacja, której przebieg zależy od rodzaju zastosowanego leczenia. U większości pacjentów można ograniczyć liczbę wykonywanych badań po 5-ciu latach obserwacji, jednak niektórzy, zmagający się z różnymi powikłaniami, powinni mieć indywidualnie dobrany harmonogram kontroli oceny zdrowia.

   Plan opieki nad dzieckiem po skończonym leczeniu onkologicznym powinien uwzględniać m.in.:

   • listę badań umożliwiających wczesne rozpoznawanie i kontrolowanie powikłań,
   • wskazówki jak postępować w przypadku pojawienia się niepożądanych efektów leczenia,
   • informacje o ryzyku późnych powikłań oraz możliwościach ograniczania ryzyka ich wystąpienia,
   • przebieg opieki nad osobami po ukończeniu 18 r. ż.,
   • analizę wyników badań.

   Zalecane badania zawarte zostały w informatorze “Programu wieloletnich obserwacji po zakończeniu leczenia w dzieciństwie chorób nowotworowych” – wydanym w 2020 r. i rekomendowanym przez:

   • Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,
   • Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum,
   • Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER,
   • Fundację na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi „Wyspy Szczęśliwe”.

   Pobierz informator po leczeniu w PDF

   Dbanie o zdrowie po leczeniu – wytyczne COG

   Przekazujemy Wam dostęp do obszernej publikacji pt. “Wytyczne dotyczące długoterminowej obserwacji osób, które leczone były z powodu choroby nowotworowej w dzieciństwie, wieku nastoletnim i wczesnej młodości” autorstwa Children’s Oncology Group (COG). Przetłumaczenia z oryginalnej amerykańskiej wersji, za zgodą COG, podjęło się „Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER” wspólnie z Oddziałem Onkologii i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, pod kierunkiem Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Collegium Medicum UJ .

   Informator ten skierowany jest do rodziców, których dzieci zakończyły leczenie, a także byłych pacjentów onkologicznych, przed którymi życie stoi otworem – warto zatem wiedzieć jak zadbać, aby było ono jak najlepsze!

   Znajdziecie w nim materiały edukacyjne dotyczące przebytego leczenia onkologicznego i zalecanych obserwacji po jego zakończeniu, które opisują m.in.:

   • co powinno znaleźć się w podsumowaniu leczenia onkologicznego,
   • jak powinien wyglądać harmonogram obserwacji,
   • jakie mogą być późne powikłania (ze strony różnych układów i narządów),
   • nowotwory wtórne – jakie czynniki wpływają na wzrost ryzyka ich wystąpienia, które objawy powinny zaniepokoić oraz jakie działania warto podjąć, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kolejnego nowotworu.

   Cała publikacja w języku polskim dostępna jest na stronie: zjazdpacjentow.pl

   Zachęcamy Was gorąco do lektury i dziękujemy Stowarzyszeniu KOLIBER za ogrom pracy przy tłumaczeniu tej publikacji!