Diagnoza i leczenie

Podczas diagnozowania, z pomocą specjalistycznych urządzeń, lekarze poszukują szczegółowych informacji o chorobie, stopniu jej zaawansowania, jej umiejscowieniu, a także o cechach komórkowych i genetycznych.

Jest to konieczne, aby dobrać odpowiednie leczenie, które może obejmować chemioterapię, chirurgię, radioterapię, terapię celowaną lub immunoterapię, a w niektórych przypadkach udział w badaniu klinicznym. Terapia często wiąże się ze skutkami ubocznymi, które także wymagają leczenia.

Diagnoza i leczenie

diagnoza