Rodzaje nowotworów u dzieci

U dzieci występuje ok. 100 różnych rodzajów nowotworów, najczęstsze z nich to białaczki (stanowią 26%), nowotwory OUN (nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego – guzy mózgu i rdzenia kręgowego – 22%) i chłoniaki (16%). Wszystkie nowotwory wieku dziecięcego są klasyfikowane według rodzaju tkanki z jakiej powstały, w przeciwieństwie do nowotworów u dorosłych, gdzie klasyfikację opiera się na podstawie umiejscowienia narządowego danego nowotworu.

X

Rodzaje nowotworów u dzieci

rodzajenowotworowudzieci

Szczegółowa lista nowotworów dziecięcych