Konsultanci krajowi i wojewódzcy

W przypadku nowych terapii ratujących życie z zastosowaniem niezarejestrowanych leków niezbędna jest opinia konsylium powołanego przez Konsultanta Krajowego. Do jego zadań należy także m.in. kontrolowanie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia.

X

Konsultanci krajowi i wojewódzcy

  Spis treści

   Konsultant krajowy

   • prof. dr hab. Jan Styczyński
    Katedra Pediatrii, hematologii i Onkologii Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Jurasza
    ul. Curie-Skłodowskiej 9
    85-094 Bydgoszcz
    tel.: 52 585 48 60
    faks: 58 585 4867
    jstyczynski@cm.umk.pl

   Funkcja Konsultanta Krajowego powoływana jest przez Ministra Zdrowia i rekomendowana przez Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD). Osoba Konsultanta jest łącznikiem między Ministerstwem, PTOHD, różnymi instytucjami rządowymi (m.in. NFZ, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) i środowiskiem naukowym. Może on także inicjować i opiniować leczenie zagraniczne dla indywidualnego pacjenta oraz pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów w dziecięcych klinikach onkologicznych. Konsultant Krajowy raczej nie zajmuje się problemami merytorycznymi dotyczącymi leczenia indywidualnych pacjentów. Takie zadania należą do obowiązków koordynatorów zajmujących się daną grupą nowotworów, którzy kontaktują się z kierownikami oddziałów, a w razie konieczności konsultują przypadek także z międzynarodowymi zespołami.

   Konsultanci wojewódzcy

   • Dolnośląskie
    prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
    Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
    ul. Borowska 213
    50-556 Wrocław
    tel.: 71 733 27 00
    b.kazanowska@mypost.pl
   • Kujawsko-pomorskie
    prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
    Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
    Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
    ul. M. Skłodowskiej Curie 9
    85-094 Bydgoszcz
    tel.: 52 5854860
    faks: 52 5854087
    m.wysocki@cm.umk.pl
   • Lubelskie
    dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk
    Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
    Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
    ul. A. Gębali 6
    20-093 Lublin
    tel.: 81 718 55 02
    mmituralesiuk@gmail.com
   • Lubuskie
    prof. dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska
    ul. Michałowskiego 16
    51-637 Wrocław
    tel.: 71 770 31 67, 71 770 37 82
    faks: 71 770 31 69
   • Małopolskie
    prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
    Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
    Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
    ul. Wielicka 265
    30-663 Kraków
    tel.: 12 658 02 61
    balwierz@mp.pl
   • Mazowieckie
    prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
    Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
    Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii
    ul. Żwirki i Wigury 63A
    02-091 Warszawa
    michal.matysiak@litewska.edu.pl
   • Podkarpackie
    dr n. med. Radosław Chaber
    Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
    Klinika Onkohematologii Dziecięcej
    ul. Lwowska 60
    35-301 Rzeszów
    tel. / faks: 17 866 45 88
    rchaber@szpital2.rzeszow.pl
    www.szpital2.rzeszow.pl
   • Podlaskie
    prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
    Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
    Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
    ul. J. Waszyngtona 17
    15-274 Białystok
    tel. / faks: 85 745 08 46
    rybak@umb.edu.pl
   • Pomorskie
    dr hab. n. med. prof. nadzw. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
    Gdański Uniwersytet Medyczny
    Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
    ul. Dębinki 7
    80-952 Gdańsk
    tel.: 58 349 28 80
    edrozynska@gumed.edu.pl
   • Śląskie
    prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
    Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
    ul. 3 Maja 13/15
    41-800 Zabrze
    tel.: 32 370 43 72
    faks: 32 370 43 79
    tszczepanski@szpital.zabrze.pl
   • Świętokrzyskie
    lek. med. Karolczyk Grażyna
    Wojewódzki Szpital Zespolony
    Świętokrzyskie Centrum Pediatrii
    ul. Grunwaldzka 45
    25-736 Kielce
    tel.: 41 34 70 560
    faks: 41 345 61 187
   • Wielkopolskie
    prof. dr. hab. n. med. Jacek Wachowiak
    Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
    ul. Szpitalna 27/33
    60-572 Poznań
    tel.: 61 849 14 47
    tel. / faks: 61 847 43 56
   • Zachodniopomorskie
    prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
    Klinika Onkologii Dziecięcej
    Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1
    ul. Unii Lubelskiej 1
    71-252 Szczecin
    tel. (91) 425 31 39, 40
    fax (91) 425 31 56
    peregud@tstd.pl