Prawa pacjenta

Pobyt dziecka w szpitalu to stres dla nich samych, a także dla rodziców i opiekunów. Nie każdy z nas wie jakie zasady obowiązują w szpitalu podczas leczenia i jakie prawa przysługują małemu pacjentowi oraz jego opiekunowi. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

X

Prawa pacjenta

  Spis treści

   Prawa pacjentów (zarówno dużych i małych) zawarte są w „ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, której opis można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta.

   Podstawowe prawa małego pacjenta przedstawia „Karta Praw Dziecka – Pacjenta” („Mały pacjent – Poradnik dla rodziców i personelu medycznego”, Wydawnictwo Narodowego Funduszu Zdrowia, Warszawa 2016 r.), przygotowana przez Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Przeczytanie jej razem z dzieckiem, może pomóc Wam poczuć się bezpieczniej w trakcie procesu leczenia.

   Ważne kontakty:

   • Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 90 590 (czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00),
   • Biuro Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl , tel.: 22 583 66 00, e-mail: rpd@brpd.gov.pl,
   • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12.

   W ramach projektu Akademia NFZ powstało kilka publikacji, które mogą pomóc zrozumieć system opieki zdrowotnej w Polsce, a także poznać prawa dziecka podczas leczenia. Poniżej przedstawiamy dwie z nich: „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu” oraz „Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży”.

   Mały Pacjent – poradnik dla rodziców

   W przystępny sposób prawa pacjenta pokazuje „Mały Pacjent – poradnik dla rodziców i personelu”, skierowany przede wszystkim do opiekunów prawnych i dzieci.

   Porusza on takie tematy, takie jak m.in.:

   • prawa małego pacjenta i jego rodziców,
   • przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu,
   • jak dziecko rozumie chorobę,
   • jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie,
   • pobyt w szpitalu – wskazówki dla rodziców,
   • powrót do domu,
   • „dobre praktyki” polskich placówek medycznych.

   Pobierz

   W dużym skrócie, opiekunom posiadającym władzę rodzicielską (lub innemu przedstawicielowi ustawowemu), a więc zwykle rodzicom, przysługuje prawo do:

   • zrozumiałej, rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia, planu leczenia, wykonywanych badań
    i zabiegów oraz możliwych następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
   • podejmowania decyzji dotyczących zdrowia dziecka i wyrażania lub odmówienia zgody na sposób leczenia,
   • wypisania dziecka ze szpitala na własne życzenie i otrzymania informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia,
   • informacji o zaleconych lekach, ich działaniu i możliwych skutkach ubocznych,
   • znajomości imienia, nazwiska, tytułu i funkcji wszystkich osób zaangażowanych w proces sprawowania opieki,
   • uzyskania na żądanie rodzica opinii innego lekarza,
   • pisemnej zgody na przeprowadzenie operacji lub metody leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku,
   • dodatkowej, ciągłej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem, sprawowanej przez rodzica lub osobę przez niego wskazaną (w niektórych szpitalach może być wymagana opłata za pobyt na oddziale, koszty są ustalone przez dyrektora danego szpitala i opiekun powinien być o nich poinformowany w momencie przyjęcia do szpitala), z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków, w których personel medyczny może odmówić obecności rodzica ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dziecka lub zagrożenie epidemiologiczne innych pacjentów,
   • poufności dokumentacji medycznej dziecka oraz zachowania tajemnicy informacji dotyczących dziecka uzyskanych w trakcie procesu leczenia,
   • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka i udzielonych świadczeń,
   • informacji o kosztach, przed przyjęciem do szpitala i podjęciem leczenia.

   Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży

   Prawa pacjenta w formie komiksu przedstawiono w publikacji „Prawa pacjenta – ściąga dla młodzieży”. Przeczytamy w niej 13 historii, które mogą przytrafić się nastolatkom i nawiązują do wybranych praw pacjenta.

   Pobierz

    

   Nawigator Pacjenta – poradnik o systemie zdrowia

   Nawigator Pacjenta to opracowanie w formie pytań i odpowiedzi, które pokazuje jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

   Pobierz

   Źródło
   1. akademia.nfz.gov.pl/publikacje/
   2. www.gov.pl