Regulamin

X

Regulamin

  Spis treści

   Informacje ogólne

   1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu wwww.onkorodzice.pl, zwanego dalej „Portalem”.

   2. Właścicielem Portalu (zwanym dalej Właścicielem) jest Fundacja Iskierka ul. Wilcza 28 lok.8, 00-544 Warszawa, NIP: 527-249-39-99, REGON: 140406587.

   3. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.onkorodzice.pl, e-mail: redakcja@onkorodzice.pl.

   4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Portal („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies znajdują się pod adresem www.onkorodzice.pl/polityka-prywatnosci/.

   5. Portal www.onkorodzice.pl jest bazą wiedzy na temat nowotworów dziecięcych, z której mogą korzystać zarówno rodzice chorujących dzieci, jak
i środowisko medyczne. Ma on ułatwić wymianę doświadczeń z innymi rodzicami znajdującymi się 
w podobnej sytuacji oraz dać wsparcie w wielu obszarach związanych z onkologią dziecięcą.

   6. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Portalu (zwana dalej Użytkownikiem) powinna zapoznać się z jego Regulaminem, a w trakcie użytkowania Portalu zobowiązana jest do przestrzegania jego postanowień.

   7. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Portalu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.

   8. Użytkownikami Portalu mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.onkorodzice.pl za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści.

   9. Do przeglądania treści zawartych w Portalu nie jest wymagana rejestracja.

   10. Właściciel Portalu www.onkorodzice.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby materiały i informacje znajdujące się w Portalu były poprawne merytorycznie, pochodziły z wiarygodnych źródeł i były redagowane z należytą starannością. Informacje zaczerpnięte z Portalu nie mogą jednak zastąpić wizyty u lekarza.

   11. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią porady lekarskiej ani dietetycznej. W przypadku dolegliwości zdrowotnych bądź jakichkolwiek wątpliwości na tle zdrowotnym, należy zwrócić się do lekarza lub specjalisty.

   12. Portal nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania się przez Użytkowników do informacji zamieszczonych na Portalu.

   Zasady użytkowania Portalu

   1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

   2. Wszelkie treści znajdujące się na stronach Portalu podlegają ochronie prawa autorskiego przysługującego wymienionym przy nich autorom albo jeśli nie ma informacji o autorze – właścicielowi Portalu – Fundacji ISKIERKA.

   3. Zasoby Portalu nie mogą być kopiowane na komputer Użytkownika lub w inny sposób utrwalane lub powielane przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji ISKIERKA.

   4. Zabronione jest jakiekolwiek przenoszenie, kopiowanie i publikowanie w części lub całości treści i własności Portalu (w tym grafik i zdjęć) poza Portalem, bez pisemnej zgody Właściciela Portalu – Fundacji ISKIERKA (zapytania można wysyłać na adres redakcja@onkorodzice.pl).

   5. Kopiowanie treści Portalu (w tym grafik i zdjęć) lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

   Regulamin przekazywania darowizn

   1. Każda osoba (Darczyńca), która chce wesprzeć działania i rozwój Portalu  może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN). Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania.

   2. Wpłata darowizny może odbyć się poprzez wejście za pomocą linku “WPŁACAM” na Portalu i za pomocą formularza na stronie www.onkorodzice.pl/pomoz-nam-tworzyc-portal/ lub inną drogą ustaloną z Właścicielem Portalu – Fundacją ISKIERKA.

   3. Środki na realizację celów Portalu i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy.