Metody leczenia

Najczęściej nowotwory leczone są silnymi lekami cytostatycznymi (chemioterapią), ale w niektórych przypadkach konieczna jest operacja chirurgiczna, radioterapia, przeszczep szpiku lub inne metody. Stosowana terapia zależy od typu nowotworu, jego lokalizacji, stopnia zaawansowania i kilku dodatkowych czynników.

X

Metody leczenia

metody