50 lecie hematologii dziecięcej na Śląsku

50-lecie hematologii dziecięcej na Śląsku to okazja do spotkania i dyskusji w gronie lekarzy onkologów, organizacji pozarządowych i samych pacjentów i ich rodziców. Rodzinnie i radośnie było więc pierwszego dnia. Sympozjum naukowe, które miało miejsce dzień później pokazało z kolei ogromny postęp medycyny w leczeniu małych pacjentów. Ten niezwykły jubileusz zorganizowano wspólnymi siłami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacji ISKIERKA i portalu onkologia-dziecięca.pl.

X

50 lecie hematologii dziecięcej na Śląsku

plakat_piknik_Zabrze2022

Muzyka towarzysząca jubileuszowi do dziś zapada w pamięci za sprawą Piotra Sutta, dyrygenta Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej. Tym razem w rolę artystów wcielili się lekarze onkolodzy z całej Polski. Tradycyjne instrumenty zostały jednak zastąpione: „muzycy” zagrali na wiertarkach, suszarkach, dzwonkach i rowerowych trąbkach, w użyciu był też młynek do kawy i blender, oraz tak proste instrumenty jak woda i kostki lodu.

Rodzinny piknik dla podopiecznych ISKIERKI i ich rodzin rozpoczynał jubileusz.

Drugiego dnia, konferencja „Postępy w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej” pokazała, jak mówił na jej wstępie rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, w jakim miejscu jest dziś medycyna w tym zakresie 1:

Chcemy skupić się na osiągnięciach polskiej nauki i medycyny, ponieważ jako onkolodzy i hematolodzy dziecięcy mamy się czym pochwalić. Spotykamy się także, aby zadać kluczowe pytania: „W jakim miejscu obecnie jesteśmy?” oraz „Dokąd zmierzamy?”. Wiedza o tym, co już udało nam się osiągnąć jest konieczna do dalszego rozwoju. Bazujemy na odkryciach z poprzednich lat, wciąż je rozbudowując, a co jakiś czas – „przeskakując” w drodze ku innowacyjnej przyszłości. Mam nadzieję, że sympozjum będzie miejscem wzajemnego inspirowania się i motywowania do dalszej pracy – dla dobra dzieci.

Jak podkreślali prelegenci konferencji skuteczność leczenia nowotworów u dzieci wzrosła w ciągu ostatnich dekad o kilkadziesiąt procent i wynosi obecnie ponad 80 procent, a w niektórych chorobach onkologicznych nawet 90 procent i więcej.

Uruchamiane są nowe badania kliniczne i refundacje najnowszych leków: w ostatnich latach to Blinatumomab, terapia CAR-T, Rituximab, immunoterapia anty-GD2, a od września tego roku Mylotarg dla nastolatków z AML.

Nadzieją napawają nowe kierunki leczenia (próby stosowania terapii CAR-T dla ALL z CD22, w AML i prace nad jej zastosowaniem w T-ALL) oraz nowe sposoby podawania leków (próby miejscowego, domózgowego podawania leków celowanych).

O roli organizacji pozarządowych we wspomaganiu procesów leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi i hematologicznymi, a także o udanej współpracy ze środowiskiem medycznym, mówiła Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Fundacji ISKIERKA.

Konferencja po raz kolejny pokazała też jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby jakość leczenia dzieci i ich życia po skończonym leczeniu była jeszcze lepsza. Znaczenie tych najważniejszych podkreśla obecna w Zabrzu Ewa Majewska redaktor naczelna portalu onkorodzice.pl:

Konieczny jest szerszy dostęp do leków i potrzeba uruchomienia większej liczby badań klinicznych dla dzieci. W tym kontekście należałoby rozszerzyć wskazania dla istniejących nowych terapii jak na przykład wcześniejsze stosowanie immunoterapii, aby oszczędzić organizm przed skutkami agresywnego i długotrwałego leczenia chemioterapią i poprawić skuteczność leczenie zakażeń grzybiczych i bakteryjnych, które utrudniają leczenie choroby podstawowej.

Jubileusz 50-lecia hematologii dziecięcej na Śląsku przypada we wrześniu, który jest Miesiącem Świadomości Nowotworów u Dzieci i Młodzieży. Jego celem jest między innymi pokazanie jakiego wsparcia już udzielają chorym dzieciom i ich rodzinom ośrodki medyczne i organizacje pozarządowe oraz jakiego można udzielić w przyszłości.

Organizatorami wydarzenia, które miało miejsce 20 -21 września była Fundacja ISKIERKA opiekująca się chorymi onkologicznie dziećmi i ich rodzinami, portal onkologia-dziecięca.pl i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Źródło
  1. Zdjęcia Fundacja ISKIERKA
  2. Strona Fb Fundacji ISKIERKA
  3. www.onkologia-dziecieca.pl

 

Przypisy
  1. https://onkologia-dziecieca.pl/webinar/22-konferencja-postepy-w-leczeniu-w-onkologii-i-hematologii-dzieciecej?fbclid=IwAR156SiQFUaqQF5uNnN6LqpaGK5x1c5fVDXLdRDw7qvOjpMNM2ImLAj_KrI