Byliśmy na XVIII Forum Organizacji Pacjentów

O tym jak walczyć z dezinformacją w dziedzinie medycyny. Czy powinna powstać komórka albo wydział w państwowych instytucjach, które zajęły by się edukacją walką z nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych w dziedzinie medycyny? Temu między innymi poświęcone było XVIII Forum Organizacji Pacjentów, zorganizowane 7-8 lutego w Warszawie z okazji Światowego Dnia Chorego. Jako portal edukacyjny onkorodzice.pl wpisujemy się w tę tematykę, od 3 lat upowszechniając wiedzę na temat sprawdzonych metod leczenia i wsparcia w dziedzinie onkologii dziecięcej.

 

Autor: Adrian Urbanek

X

Byliśmy na XVIII Forum Organizacji Pacjentów

ec9b0c71-bb0b-495c-b6c8-f1d635c0947c

Forum Organizacji Pacjentów (FOP24), to wydarzenie, które co roku gromadzi ponad 150 liderów z ponad 200 organizacji pacjentów z całej Polski, a także ekspertów oraz przedstawicieli administracji i polityki. Dla organizacji pacjentów jest to miejsce, w którym następuje wymiana doświadczeń w zakresie poprawy opieki zdrowotnej, wykuwane są też inicjatywy, które tą opiekę wzmacniają.

Organizacje pytały podczas wysłuchania publicznego Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, między innymi o finansowanie organizacji pacjentów. Rzecznik zauważył, że obecnie głównym problemem jest pozyskiwanie środków finansowych oraz niewystarczająca wiedza jak je pozyskiwać. Zapowiadał konsultacje w zakresie skorzystania z różnych form finansowania dla organizacji pozarządowych, w tym z budżetu państwa czy środków unijnych.

W kontekście edukacji zdrowotnej Rzecznik wyraził przekonanie o potrzebie wprowadzenia przedmiotu “Wiedza o zdrowiu” do programu nauczania. Jest to dobry moment, aby edukacja zdrowotna była przekazywana najmłodszym. Podkreślił, że powinna ona kształtować zarówno kompetencje zdrowotne uczniów, jak i właściwe postawy dbałości o zdrowie własne i innych.

W panelu uczestniczyli: Wiceminister zdrowia Marek Kos, Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Augustyn oraz Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Do uczestników XVIII Forum Organizacji Pacjentów skierował swój list także Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia, który podkreślił m.in., że budowanie efektywnej polityki zdrowotnej nie jest możliwe bez zaangażowania organizacji pacjentów. Taką opinię wyraziła również Pani Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.