Dotacje DKMS na wsparcie chorych na nowotwory krwi

Dotacja Fundacji DKMS realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów i ma na celu zapewnienie długofalowej pomocy pacjentom oraz ich bliskim, poprzez dostarczenie specjalistycznego wsparcia, edukacji oraz niezbędnych narzędzi, potrzebnych do radzenia sobie z wyzwaniami zdrowotnymi i emocjonalnymi. Jury wybrało 21 organizacji które otrzyma w tym roku takie wsparcie.

X

Dotacje DKMS na wsparcie chorych na nowotwory krwi

psycholog dziecko

Trzecia edycja Dotacji Fundacji DKMS spotkała się z zainteresowaniem blisko 50 organizacji, które wspierają pacjentów zmagających się z chorobami i nowotworami układu krwiotwórczego.
Ewa Nawrot, Starszy Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pacjentów, Fundacja DKMS zwraca uwagę, że:

„… Wybrane przez Jury inicjatywy są dowodem na to, że wsparcie psychoonkologiczne może przybierać wiele form, od indywidualnej opieki na oddziałach szpitalnych po szersze programy edukacyjne. Holistyczne podejście do leczenia, obejmujące zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne, jest niezbędne dla efektywnej terapii i poprawy jakości życia pacjentów z chorobami krwi”.

Lista beneficjentów Dotacji Fundacji DKMS obejmuje różnorodne inicjatywy, które będą miały duże znaczenie dla wsparcia pacjentów z chorobami hematologicznymi oraz ich rodzin mówi prof. Marzena Samardakiewicz, Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych, Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, członek Jury.

„Oprócz bezpośredniego wsparcia pacjentów znalazły się również projekty kładące nacisk na potrzeby bliskich, co również jest niezwykle ważne. Rodzina jest kluczowym wsparciem dla pacjenta, a te inicjatywy rozpoznają i doceniają tę rolę, oferując zasoby, które pomagają im równie skutecznie radzić sobie w tych trudnych chwilach. W tych projektach widzimy połączenie troski, wiedzy i praktycznego podejścia, które łącznie tworzą potężną siłę na rzecz pozytywnej zmiany”.

Spośród 21 laureatów 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS, którzy otrzymają wsparcie finansowe na realizację zgłoszonych projektów, wymieniamy te, które w dużej mierze wspierają małych i młodych pacjentów oraz ich rodziny:

  •  „Złap oddech z Naszpikowanymi” to projekt Fundacji Naszpikowani, w ramach którego udzielana będzie pomoc psychoonkologa i terapeuty oraz odbędą się zajęcia arteterapeutyczne. Fundacja zadba też o pokój wytchnieniowy, w którym będzie można bezpiecznie spędzać czas podczas choroby i rekonwalescencji.
  •  Fundacja Dzieciaki Chojraki ponownie przygotuje, ale tym razem w języku angielskim i ukraińskim „Help Box”. czyli bajki terapeutyczne w formie pisanej i audio, które będą pomagać młodym pacjentom zrozumieć i wyrażać emocje związane z chorobą. Ponadto zaplanowane zostały szkolenia z wykorzystania kart terapeutycznych dla rodziców i personelu medycznego oraz poradnik „Pierwsza pomoc emocjonalna” dla rodziców. W poprzedniej edycji Fundacja przygotowała polskojęzyczną wersję bajek terapeutycznych, a także poprowadziła szkolenia online i stacjonarne, skupiające się na zrozumieniu emocji dzieci i technikach relaksacyjnych dla rodziców/opiekunów, personelu i wolontariuszy.
  • Fundacja z Pompą wesprze personel medyczny kliniki w Gdańsku w pracy z trudnymi przypadkami chorób nowotworowych u dzieci, poprzez szkolenia specjalistyczne i wyjazdy integracyjne.
  • Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu przygotuje webinaria dla rodziców i szkolenia dla personelu medycznego, mające na celu zastosowanie humoru jako wsparcia w budowaniu relacji z pacjentem.
  • Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku” zorganizuje serię warsztatów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli – ich celem jest wyposażenie kadry pedagogicznej w wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego wsparcia uczniów zmagających się z chorobą.
  • Fundacja Równie Ważni będzie kontynuować ubiegłoroczny projekt „Razem dla równych szans”, oferujący pomoc psychologiczną i rozwojową dla rodzeństwa dzieci chorujących hematologicznie.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie zainicjuje projekt „Wakacje od choroby nowotworowej”, w ramach którego na szpitalnym tarasie będą organizowane różnorodne aktywności i zabawy animacyjne, dedykowane małym pacjentom. Celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, która umożliwi dzieciom chwilę zapomnienia o chorobie i radość z beztroskiej zabawy.
  • Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” zorganizuje turnus terapeutyczno-wypoczynkowy dla dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie oraz ich bliskich, oferując opiekę psychologiczną i medyczną.
  • Fundacja Pani Ani zaprosi młodych survivors do Akademii AYA, gdzie będą odbywać się warsztaty i spotkania online, integrujące, motywujące i wzmacniające więzi w grupach rówieśniczych.

Źródło:  Fundacja DKMS