Dzień Hematologii 2021 w Poznaniu

28 października 2021 r. Instytut Genetyki Człowieka PAN organizuje Dzień Hematologii 2021 poświęcony tematyce ostrej białaczki limfoblastycznej. Wydarzenie to jest realizowane w ramach projektu pt. „On the road to excellence in unravelling the (epi)genetic landscape of hematologic neoplasms – NEXT_LEVEL”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat hematoonkologii.

X

Dzień Hematologii 2021 w Poznaniu

dzien-mzVT

W ramach wydarzenia oferowane są trzy bloki tematyczne, każdy dostosowany do innej grupy odbiorców (od uczniów szkół średnich po pacjentów i ich stowarzyszeń oraz studentów, naukowców i specjalistów).

Program oferuje 3 wykłady – każdy dostosowany do innej grupy odbiorców:

  • g. 9.00 – 10.30
    Bunt białych krwinek – czyli jak powstają nowotwory krwi, mgr Monika Drobna – Śledzińska, Instytut Genetyki Człowieka PAN, grupa docelowa: uczniowie, nauczyciele
  • 11.00 – 12.00
    Białaczka nie zważa na wiek: jak wkroczyć na wyższy poziom w podejściu do terapii?, prof. Katarzyna Derwich, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, grupa docelowa: pacjenci, stowarzyszenia pacjentów, osoby zainteresowane tematyką
  • 13.00 – 14.00
    On the road to excellence in the cure of acute lymphoblastic leukemia (wykład w j. angielskim), prof. Tomasz Szczepański, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Grupa docelowa: studenci, specjaliści, naukowcy.

Istnieje możliwość udziału w wydarzeniu zarówno na miejscu, w siedzibie Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (ul. Strzeszyńska 32, liczba miejsc ograniczona) jak i w formie online.

Rejestracja (do 27.10.2021) oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: www.nextlevel-h2020.eu/hd/

Źródło:
  1. Informacja prasowa