Międzynarodowa konferencja SIOP Europe i CCI Europe

Dobiegły właśnie końca trzy intensywne dni międzynarodowej konferencji SIOP Europe the European Society for Paediatric Oncology – SIOPE i CCI Europe. W 57 sesjach wzięło udział 1600 uczestników z 65 krajów. Ta edycja była naprawdę wyjątkowa, gdyż z powodu pandemii musiała zostać zorganizowana wirtualnie.

X

Międzynarodowa konferencja SIOP Europe i CCI Europe

CCIE_SIOPE_28_30_April2021

Prezentacja działań Fundacji ISKIERKA podczas konferencji

Pierwszego dnia trwania konferencji (28 kwietnia), podczas sesji CCI Europe – “Best practices to overcome obstacles during the pandemic” (tłum. “Najlepsze praktyki w pokonywaniu przeszkód podczas trwania pandemii”), działania Fundacji ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin w trakcie pandemii, zaprezentowała Magda Stajno. Jej wystąpienie p.t. “Multifaceted support for children with cancer and their families during pandemic times” (tłum. “Wielopłaszczyznowe wsparcie dla dzieci chorych na raka i ich rodzin w okresie pandemii”), spotkało się z dużym uznaniem uczestników, szczególnie Anity Kienesberger – Przewodniczącej CCI Europe. Gratulujemy!

 

Fundacja ISKIERKA członkiem międzynarodowej organizacji CCI Europe 1

Od listopada 2019 roku, Fundacja ISKIERKA (jako jedna z dwóch organizacji w Polsce razem z Fundacją Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową), stała się członkiem CCI Europe, czyli europejskiego oddziału Childhood Cancer International (CCI). CCI Europe to największa ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca 67 organizacji z 30 krajów w Europie.

Wizją CCI Europe jest leczenie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową w taki sposób, by zapobiec lub maksymalnie zmniejszyć skutki uboczne choroby oraz podejmowanej terapii. CCI Europe ściśle współpracuje ze specjalistami z zakresu onkologii, psychologii, środowiskiem akademickim, naukowcami, przedstawicielami różnych grup społecznych i organizacjami pozarządowymi w całej Europie. Misją CCI Europe jest zrzeszanie rodziców, pacjentów i osób, które z powodzeniem zakończyły leczenie onkologiczne oraz wspieranie ich w dążeniu do poprawy opieki medycznej i psychospołecznej dla dzieci i młodzieży. Organizacja działa także w zakresie wdrożenia europejskich standardów opieki w celu wyeliminowania wciąż istniejących nierówności oraz poprawy jakości życia pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym.

Dzięki obecności na arenie międzynarodowej Fundacja ISKIERKA będzie mogła poszerzać własne kompetencje i jednocześnie dzielić się wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi organizacjami. To także okazja do zabierania głosu w dialogu poświęconym prawom i potrzebom małych pacjentów onkologicznych oraz w zwiększaniu świadomości na temat chorób nowotworowych u dzieci.

Przypisy
  1. źródło: fundacjaiskierka.pl/kim-jestesmy/o-fundacji/