Pozostałe

Tutaj znajdziecie rzadkie choroby występujące u dzieci, które mają charakter nowotworowy lub mogą prowadzić do transformacji w postać nowotworową.

X

Pozostałe

  Spis treści

   Zespoły mielodysplastyczne (MDS)

   Zespoły mielodysplastyczne występują u dzieci bardzo rzadko – stanowią  poniżej 10% wszystkich chorób hematologicznych 1. Są grupą różnorodnych chorób, których najbardziej charakterystyczną cechą wspólną jest obniżona ilość krwinek we krwi obwodowej (czerwonych, białych i/lub płytek krwi), będąca wynikiem  nieprawidłowej pracy szpiku. Objawy te mogą zagrażać poważnymi powikłaniami, a także prowadzić do transformacji w ostrą białaczkę szpikową (AML).

   Diagnostyka MDS opiera się głównie na:

   • morfologii krwi z rozmazem ręcznym,
   • badaniu szpiku kostnego
   • badaniu genetycznym (w celu wykrycia wrodzonych zaburzeń genetycznych, m.in. anemii Fanconiego),
   • badaniach wirusologicznych (m.in: HSV, EBV, CMV, HIV, HBV, HCV)
   • badaniu w kierunku nocnej napadowej hemoglobinurii,
   • oznaczeniu stężenia witaminy B12 i kwasu foliowego,
   • punkcji lędźwiowej,
   • USG jamy brzusznej.

   Klasyfikacja zespołów mielodysplastycznych u dzieci:

   • cytopenia oporna na leczenie typu dziecięcego (refractory cytopenia of childhood – RCC), z odsetkiem mieloblastów w szpiku kostnym <5% i odsetkiem mieloblastów we krwi obwodowej <2%,
   • MDS z nadmiarem blastów (MDS-excess of blasts – MDS-EB), z odsetkiem mieloblastów w szpiku 5-20% i odsetkiem mieloblastów we krwi 2-19%
   • ostra białaczka szpikowa na podłożu MDS (myelodysplasia related acute myeloid leukemia – MDR-AML), z odsetkiem mieloblastów w szpiku >20% i odsetkiem mieloblastów we krwi >20%

   Leczenie MDS opiera się przede wszystkim w oparciu o transplantację hematopoetycznych komórek macierzystych (przeszczepienie szpiku).

   Histiocytoza

   Histiocytoza to rzadka choroba układu krwiotwórczego, która powstaje w wyniku zaburzenia proliferacji (dzielenia) i różnicowania komórek układu fagocytarnego, w normalnych warunkach pełniące funkcje obronne i mające znaczącą rolę w procesach fizjologicznych metabolizmu. Czasami jednak komórki, które powinny chronić organizm przed różnego typu zagrożeniami, same stają się dla niego niebezpieczne i powodują powstanie objawów choroby. Jedną z takich chorób jest histiocytoza.

   U dzieci i młodzieży najczęściej (20-25 nowych przypadków rocznie) występuje histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH). Najczęściej chorują dzieci do 6 r.ż. Histiocytoza z komórek Langerhansa może dotyczyć wielu różnych narządów i układów:

   • u 77-80% chorych jest zajęty układ kostny,
   • u 25-39% obejmuje skórę,
   • powiększone węzły chłonne (limfadenopatia) stwierdza się u 19% dzieci (najczęściej przy równoczesnym zajęciu układu kostnego),
   • zajęcie śluzówek u 13%,
   • u 13% pacjentów ma nacieki w układzie pokarmowym,
   • u 6% dochodzi do nacieków w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

   Zespół lekarzy z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anny Raciborskiej, opracował ebook ze zbiorem informacji dla rodziców pacjentów z histiocytozą:

   Zobacz ebook

   Więcej informacji o tej chorobie znajdziecie na stronie imid.med.pl

   STANDARDY DIAGNOSTYCZNE HISTIOCYTOZY LCH

   Standardy dotyczących postępowania diagnostycznego w histiocytozie z komórek Langerhansa (LCH) u dzieci przedstawione są w publikacji – Pobierz PDF.

   Zawiera ona rekomendacje przygotowane na podstawie aktualnych protokołów terapeutycznych zalecanych przez Histiocyte Society oraz przeglądu aktualnych opublikowanych zaleceń międzynarodowych grup roboczych zajmujących się zagadnieniami z zakresu LCH, a także własnych doświadczeń autorów.

   Źródło
   1. https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-kliniczna/kliniki-i-oddzialy/kliniki/klinika-onkologii-i-chirurgii-onkologicznej/histiocytoza-z-komorek-langerhansa
   2. https://hematoonkologia.pl/informacje-dla-chorych/news/id/3469-histiocytoza-co-to-takiego 

    

   Przypisy
   1. Źródło: Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej, redakcja Jerzy R. Kowalczyk