Fundacja ISKIERKA

X

Fundacja ISKIERKA

biuro: ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów

siedziba: ul. Adama Pługa 1/2, 02-047 Warszawa
tel./fax: +32 706 90 39
e-mail: biuro@fundacjaiskierka.pl
www.fundacjaiskierka.pl
Strona Fb
Fundacja opiekuje się oddziałami onkologicznymi
Katowicach, Chorzowie, ZabrzuRzeszowie
oraz radioterapii w Warszawie. Działa od 2006 roku.