Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

X

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20 lok. A120, 04-730 Warszawa
tel. 22 815 75 95, 665 285 147
e-mail: fundacja@naszedzieci.org.pl
www.naszedzieci.org.pl
Strona Fb