Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

X

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Sekretariat tel. 42 617 77 91, 42 617 77 50
e-mail: sekretariatip@usk4.umed.lodz.pl