Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego w Narodowym Instytucie Onkologii

X

Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego w Narodowym Instytucie Onkologii

ul. Wawelska 15 B, 00-001 Warszawa
Sekretariat tel. 22 570 91 32
e-mail: zrt@pib-nio.pl
Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Pędziwiatr