Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

X

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

ul. Ciołkowskiego 88j, 15-545 Białystok
tel. 85 6622003
e-mail: biuro@pomozim.org.pl
Prezes Zarządu Fundacji „Pomóż Im”: Tomasz Machelski