Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

X

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław
tel. 71 3675109
e-mail: fundacja@hospicjum.wroc.pl
Kierownik: Dr n. med. Krzysztof Szmyd