Instytut Matki i Dziecka

X

Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Kierownik: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
Sekretariat tel. 22 32 77 205
e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl