Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

X

Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52, 50-369 Wrocław
tel. 71 7703001
e-mail: sekretariat@chdz.umed.wroc.pl
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski