Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

X

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 8151360, 22 8151448
e-mail: oddzial.chirurgia@czd.pl
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński