Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki Pomorski Uniwersytet Medyczny

X

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. 91 4253186
e-mail: sekr.chirdz@spsk1.szn.pl
Kierownik Klinki: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gawrych