Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

X

Klinika Chirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
tel. 85 7450921
e-mail: wojciech.debek@udsk.pl
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek