Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

X

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk
tel. 58 7640190
e-mail: pedsurg@gumed.edu.pl
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna