Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

X

Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. 61 8491578
e-mail: chirurgia@skp.ump.edu.pl
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski