Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii

X

Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii

ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze
tel. 32 3704531
e-mail: chirdzza@sum.edu.pl
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Korlacki