Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM im. prof. T. Sokołowskiego w Szczecinie

X

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM im. prof. T. Sokołowskiego w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. 91 4253560
e-mail: sekr.neuroch@spsk1.szn.pl
Kierownik Klinki: prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder