Klinika Neurochirurgii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

X

Klinika Neurochirurgii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. 22 8157560
e-mail: neurochirurgia@czd.pl
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski