Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

X

Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17 a, 01-211 Warszawa
tel.: 22 32 77 205
e-mail: klinika.onkologii@imid.med.pl
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska