Klinika Radioterapii Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

X

Klinika Radioterapii Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
tel. 41 3674740
e-mail: jacek.sadowski@onkol.kielce.pl
Kierownik Kliniki: lek. med. Jacek Sadowski