Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

X

Oddział Chirurgii Dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 333 91 52
e-mail: chirdzieckrakow@gmail.com
Kierownik: dr hab. med. Wojciech Górecki