Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

X

Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel.: centrala 52 32 62 100
Kierownik: dr hab. n.med. Andrzej Prokurat