Oddział i Zakład Radioterapii Centrum Onkologii

X

Oddział i Zakład Radioterapii Centrum Onkologii

ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 3743744
Koordynator Oddziału i Zakładu: dr n.med. Krzysztof Roszkowski