Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

X

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 5854015
e-mail: kikchirdz@cm.umk.pl
p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Irena Daniluk-Matraś