Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

X

Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego

ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel.: 52 32 62 170
Kierownik: dr n.med. Dariusz Paczkowski