Oddział Neurochirurgii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

X

Oddział Neurochirurgii Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
tel. 32 2071717
e-mail: neurochirurgia@gczd.katowice.pl
Kierownik Oddziału: prof. dr hab. med. Marek Mandera