Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

X

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Sekretariat tel. 22 317-96-21
e-mail: hematologia@spdsk.edu.plonkologia@spdsk.edu.pl