Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, Oddział Świętego Mikołaja

X

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie, Oddział Świętego Mikołaja

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
Sekretariat tel. 91 425 31 39
e-mail: sekr.mikolaj@spsk1.szn.pl
Klinika Pediatrii i Onkologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Sekretariat tel. 91 425 05 16
e-mail: sekr.onkodz@spsk1.szn.pl