Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

X

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
Klinika Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
Kierownik Kliniki: dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz
Sekretariat tel. 32 207 17 63
e-mail: onkohemat@gczd.katowice.pl