Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

X

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Sekretariat tel. 85 74 50 846
e-mail: onkdziec@umb.edu.pl