Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

X

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. Prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Sekretariat tel. 81 71 85 520
e-mail: hemped@dsk.lublin.pl