Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

X

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
e-mail: krzysztof.kalwak@umw.edu.pl
Sekretariat tel. 71-733 27 00
e-mail: pedhemat@umed.wroc.pl