Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

X

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Sekretariat tel. 58 349 28 72
e-mail: hemonkp@gumed.edu.pl