Wielkopolskie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych

X

Wielkopolskie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych

ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań
tel. 61 8551176
e-mail: list@hospicjum-domowe.poznan.pl
Prezes Zarządu: dr n. przyr. Krzysztof Sawiński